Puțin despre esteticăEstetica este ramura filozofiei care se ocupă de natura și aprecierea artei, frumuseții și bunului gust. De asemenea, a fost definită drept "reflecție critică asupra artei, culturii și naturii".

Cuvântul "estetică" derivă din "aisthetikos", adică "percepția simțurilor", care se raportă la sentimentu frumosuluĭ. Alături de etică, estetica face parte din axiologie (studiul valorilor si judeăților de valoare).

În practică, distingem judecățile estetice (aprecierea oricărui obiect, nu neapărat un obiect de artă) și judecățile artistice (aprecierea sau critica unei opere de artă). Astfel, estetica este mai largă decât domeniul filozofiei artei. Este, de asemenea, mai largă decât filosofia frumuseții, deoarece se aplică oricăror răspunsuri pe care ne-am putea aștepta să le primim cu privire la lucrările de artă sau de divertisment, fie ele pozitive sau negative.

Esteticienii adresează întrebări precum 

"Ce este o operă de artă?", "Ce face ca o operă de artă să fie de succes?", "De ce găsim anumite lucruri frumoase?", "Cum pot fi lucruri de categorii foarte diferite considerate la fel de frumoase?" , "Există o legătură între artă și moralitate?", "Arta poate fi un vehicul al adevărului?", "Sunt judecățile estetice declarații obiective sau expresii pur subiective ale atitudinilor personale?", "Pot fi îmbunătățite sau instruite judecățile estetice?"

În termeni foarte generali, ea analizează ceea ce face ceva frumos, sublim, dezgustător, distractiv, drăguț, prost, distractiv, pretențios, discordant, armonios, plictisitor, plin de umor sau tragic.

Judecăți estetice

Judecăților de valoare estetică se bazează pe capacitatea noastră de a discrimina la un nivel senzorial, dar ele merg de obicei, dincolo de asta. Judecățile de frumusețe sunt senzoriale, emoționale și intelectuale.

Potrivit lui Immanuel Kant, frumusețea este obiectivă și universală (adică anumite lucruri sunt frumoase pentru toată lumea). Dar există un al doilea concept care implică o interpretare a frumuseții unui spectator, aceea a gustului, care este subiectivă și variază în funcție de clasă, de mediul cultural și de educație.

De fapt, se poate argumenta că toate judecățile estetice sunt condiționate cultural într-o oarecare măsură și se pot schimba de-a lungul timpului (de exemplu, victorienii din Marea Britanie au văzut adesea sculptura africană ca urâtă, dar doar câteva decenii mai târziu, publicul edwardian a văzut aceleași sculpturi ca frumos).

Judecățile de valoare estetică pot fi, de asemenea, legate de judecăți de valoare economică, politică sau morală (de exemplu, am putea clasa o mașină scumpă în zona frumosului, judecată ce o facem ținând cont de simbolul ei, de starea pe care ne-o conferă sau o putem considera a fi respingătoare, pentru că ne poate supra-consuma, ofensa valorile noastre etice sau morale.)

Esteticienii se întreabă cum judecățile estetice pot fi unificate între formele de artă (de exemplu, putem numi o persoană, o casă, o simfonie, un parfum și o dovadă matematică frumoasă, dar ce caracteristici împărtășesc care le dau acel statut?)

Ar trebui, de asemenea, să fie suportate în natură faptul că imprecizia și ambiguitatea care rezultă din utilizarea limbajului în judecăți estetice pot duce la o mare confuzie (de exemplu, două sentimente complet diferite, derivate din două persoane diferite, pot fi reprezentate de o expresie identică și, în schimb, foarte asemănător răspunsul poate fi articulat de o limbă foarte diferită).

Priviri asupra gîndirii esteticului

Filozofii greci vechi au simțit inițial că obiectele estetice atrăgătoare au fost frumoase în și de la sine. Platon a simțit că obiectele frumoase încorporează proporția, armonia și unitatea între părțile lor. Aristotel a descoperit că elementele universale ale frumuseții erau ordinea, simetria și caracterul clar.

Conform islamului, operele de artă omenești sunt în mod inerent greșite în comparație cu lucrarea lui Allah și pentru a încerca să descrie într-o formă realistă orice animal sau persoană este o insolență față de Allah. Acest lucru a avut ca efect micșorarea domeniului posibilității artistice musulmane la forme precum mozaicuri, caligrafie, arhitectură și modele geometrice și florale.

Arta indiană a evoluat cu accent pe inducerea unor stări spirituale sau filozofice speciale în public sau prin reprezentarea lor simbolică.

Confucius (551 - 479 î.Hr.) a subliniat rolul artelor și al umanității (în special al muzicii și poeziei) în lărgirea naturii umane.

Arta medievală occidentală (cel puțin până la renașterea idealurilor clasice în timpul Renașterii) a fost extrem de religioasă, religia fiind pusă în centrul atenției. A fost, de obicei, finanțată de Biserică, de puternice persoane bisericești sau de patroni seculari bogați. Un mesaj religios înălțător a fost considerat mai important decât precizia figurativă sau compoziția inspirată. Abilitățile artizanilor au fost considerate daruri de la Dumnezeu pentru unicul scop al dezvăluirii lui Dumnezeu omenirii.

Odată cu trecerea în filozofia occidentală de la sfârșitul secolului al XVII-lea, gânditorii germani și britanici au subliniat, în special, frumusețea ca element esențial al artei și a experienței estetice și au văzut arta ca fiind în mod necesar o expresie a frumuseții. Pentru Friedrich Schiller (1759-1805) aprecierea estetică a frumuseții este cea mai perfectă reconciliere a părților senzuale și raționale ale naturii umane. Hegel a afirmatarta este prima etapă în care spiritul absolut este imediat manifestat percepției sensului și este deci o revelație obiectivă, mai degrabă decât o subiectivă a frumuseții. Pentru Schopenhauer, contemplarea estetică a frumuseții este cea mai liberă expresie a intelectului.

Intuiționiștii britanici, precum cel de-al treilea conte al lui Shaftesbury (1671 - 1713), au susținut că frumusețea este doar echivalentul senzorial al bunătății morale.

Mai mulți teoreticieni analitici ca Lordul Kames (1696-1782), William Hogarth (1697-1764) și Edmund Burke au sperat să reducă frumusețea la o anumită listă de atribute, în timp ce alții precum James Mill (1773-1836) și Herbert Spencer (1820-1903) au încercat să coreleze frumusețea cu o teorie științifică a psihologiei sau a biologiei.

Concluzii

Așa cum vedem mai sus, fiecare gînditor definește estetica și frumusețea fiind influiențat de subiectivismul dat de timpul și contextul în care a trăit, de educația și cultura sa.

Frumosul și frumusețea vor fi altfel azi, față de mâine și poate altfel percepute peste câteva zeci sau sute de ani.

Precum istoria care este ciclică, la fel va fi și raportarea omului față de ceea ce este frumos sau poate deveni.

Frumosul, ca și adevărul este contextual, istoric, local, subiectiv sau canonic etc., însă nu poate fi definit precum este definit un element din chimie, nu poate fi standardizat universat pentru totdeauna.

Dacă vrem, el este 1, dar mîine poate fi 2 (ca în fizica cuantică). Frumosul poate fi până la urmă un mister, ce se vrea descoperit, indiferent de timpul, locul sau contextul dat.

Ioan Vasilescu
...

Referințe bibliografice
1. http://www.creeaza.com/familie/diverse/INTRODUCERE-IN-ESTETICA893.php
2. https://dexonline.ro/definitie/estetica
3. http://www.scritub.com/arta-cultura/Estetica-si-limbajul-despre-ar65232.php
4. https://www.scribd.com/doc/47010543/ESTETICA
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Estetic%C4%83
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Relația dintre știință și religie

Resursele umane azi! Ce trebuie să facă un manager de RU, în afară de recrutării?

Poveste. Și asta va trece!