Isus m-a răscumpărat

În epoca când în SUA de nord mai exista negoţul de sclavi, s-a putut vedea într-o zi în piaţa unui oraş un număr mare de bărbaţi şi femei, expuşi pentru vânzare ca sclavi. Între aceştia se distingea o fată tânără, nu atât prin frumuseţea ei, cât mai ales prin expresia feţei brăzdată de suferinţă şi deznădejde.

Mulţi din cumpărători întrebau preţul cerut pentru această tânără africană, dar nici unul nu oferi suma cea mare, care era cerută pentru ea. În cele din urmă apăru un domn bine îmbrăcat. Părea profund impresionat de trăsăturile dureroase de pe obraji acestei fete tinere sclave, şi o întrebă de ce e atât de tristă. I s-a răspuns că de vreme ce toţi ceilalţi sclavi expuşi pentru vânzare au schimbat ades pe stăpânii lor, aşa încât le era indiferent cui avea să aparţină, ea fusese născută pe moşia unui om de toată bunătatea şi că tot timpul a servit la curtea acestui om prietenos şi faptul că acum trebuia să fie vândută unui alt stăpân o umplea de tristeţe şi de groază.

Tristeţea şi durerea acestei copile mişca adânc inima acestui domn. El întrebă de preţ, care la început i se păru cam mare dar apoi numără negustorului întreaga sumă, se întoarse spre tânăra fată şi-i zise :

„Te-am răscumpărat, eşti liberă, poţi să mergi unde doreşti!”

Dar tânăra sclavă părea că nu-l înţelege. Cuvântul „libertate” era pentru ea un termen necunoscut aşa că rămase nemişcată pe loc. Lacrimile ei se prelingeau pe hârtia care adeverea răscumpărarea ei, nici lucrul acesta nu-l putea pricepe deloc. Abia când răscumpărătorul şi binefăcătorul ei se pregătea să plece şi când vru să-i mai dea câteva sfaturi părinteşti cu privire la viitorul ei, abia atunci i se făcu lumină.

Ea striga: „Cum, sunt liberă? Domnul acesta m-a răscumpărat cu adevărat Dacă sunt într-adevăr liberă, dacă lucrurile stau chiar aşa, atunci vreau să-i servesc lui toată viaţa mea!”

Conaţionalii ei vrură s-o abată de la această hotărâre, dar ea nu le da nici o atenţie, ea striga iar şi iar: „El m-a răscumpărat, el m-a eliberat din jugul sclaviei, lui vreau să-i servesc întreaga mea viaţă!”

Ea îl urmă şi-i servi cu cea mai mare credincioşie. Când veneau oaspeţi în casa acestui nobil om, ei observau îndată voioşia, limpezimea ochilor şi seninătatea frunţii cu care tânăra africană îşi făcea lucrul ei. Şi când era întrebată ce făcea inima ei atât de veselă şi piciorul ei atât de sprinten, ea răspundea: “Domnul m-a răscumpărat, el m-a eliberat din sclavie!”

Iubite prieten, poţi spune şi tu „Isus m-a răscumpărat! Isus m-a mântuit, m-a eliberat din sclavia păcatului!”?

Roagă-L să te răscumpere şi după ce te-a răscumpărat serveşte-I cu credincioşie şi spune cum spunea acea sclavă răscumpărată: “El m-a răscumpărat; Lui vreau să-I servesc întreaga mea viaţă. “

Sunt zilele dinaintea patimilor Domnului Isus Cristos şi ascultă mesajele despre cum El a murit în locul tău ca tu să ai viaţă şi nu orice viaţă, ci viaţă din belşug. Vei putea spune şi tu că El este Răscumpărătorul tău?

"V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi" 1 Corinteni 15:3

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Relația dintre știință și religie

Poveste. Și asta va trece!

Viaţa, un adevărat laborator de situaţii în care te adaptezi