Oaia cea neagră

A fost odată o oiţă neagră. Toate celelalte oi de la turmă erau albe. Sau ele ziceau că sunt albe, în realitate erau mai degrabă de culoare gri. Acestei oiţe negre îi spuneau: "U! Eşti o urâţică negricioasă!" Oiţa neagră se întrista. Se îndepărtă de turmă şi se ascunse. O dată chiar se ascunse într-un râu. Aici se spălă, dar nu deveni albă ca celelalte. Doar răci din cauza apei reci. Apoi se duse la o altă turmă, dar nici aici nu-i merse mai bine. "U! spuseră celelalte oiţe, aţi mai văzut o oiţă aşa de mizerabilă? Toate oile trebuie să fie albe, curate".

Atunci biata oiţă se gândi că poate Dumnezeu a încurcat culorile. Voia să meargă la el şi să-l roage s-o facă albă ca celelalte.

Mai întâi veni la mica poartă a cerului. Paznicul, văzând-o aşa de neagră, nu voia s-o lase înăuntru. Dar ea se strecură şi ajunse la poarta mijlocie. Paznicului i se făcu milă de ea şi o lăsă să intre. Dar paznicul de la poarta cea mare strigă: "A, ce drăguţă eşti! O oiţă neagră! Îmi placi nespus de mult!" O conduse la bunul Dumnezeu. Aici oiţa se înfricoşă: "Poate că Dumnezeu nu vrea să vadă oiţe negre". Şi tremura de frică. Dar paznicul spuse bucuros: "Cât de minunat ai făcut toate, cerescule Tată! Nu-i drăguţă această oaie neagră? Sigur că o îndrăgeşti mult!"

Dumnezeu privi la micuţa oaie neagră şi spuse: "Da!" În rest nu spuse nimic. Oiţa era aşa de fericită în acea clipă, cum n-a fost niciodată în viaţa ei. Ea se întoarse din nou la turmă. "U! o huiduiră celelalte oiţe. Urâta de ea a apărut din nou în mijlocul nostru!" Dar oiţa se gândea doar la faptul că însuşi Dumnezeu o făcuse neagră şi că o îndrăgea şi o găsea frumoasă. De aceea nu putea decât să fie fericită. "Da, spuse ea, ştiu că sunt neagră". Mânca iarbă şi mereu era prietenoasă faţă de celelalte oiţe. Şi, în cele din urmă, ele se obişnuiră cu surioara lor negricioasă şi o lăsară în pace.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Relația dintre știință și religie

Poveste. Și asta va trece!

Viaţa, un adevărat laborator de situaţii în care te adaptezi