“…vie imparatia Ta”


“…vie imparatia Ta”din rugăciunea Tatăl nostru, capătă şi un alt sens atunci când privim mai adânc cuvântul “vie”

E adevărat şi aşa va rămâne, nu îl schimbă şi nu îl va schimba nicicând pe cel ce face referire la chemarea împărăţiei lui Dumnezeu. Dar iată că “vie” mai poate duce pe credincios cu gândul la faptul că Împărăţia lui Dumnezeu este prezentă în viaţa omului şi nu este o iluzie, ci este o realitate vie

Împărăţia este vie şi nu moartă, aşa cum vie trebuie să fie şi în om, care este mădular al bisericii, Biserica la rândul ei devenind mireasă a Celui ce este viu şi lucrător! Este lucrătoare în dragostea care o împărtăşeşte Sfânta Treime către om, către întreaga creaţie a Lui de care se îngrijeşte şi îi poartă de grijă şi prin slujba îngerilor. 

Ea se face viaţă pentru om şi către om şi devine statornică şi prezentă în viaţa omului, atunci când omul devine un pământ bun pentru fundaţia şi aşezământul Împărăţie Sale. Cum? Prin ascultarea şi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu! 

“Vie”, dăruieşte speranţa omului acum, fiind un izvor de speranţă imediată… imediată pentru că putem vedea şi simţi împărăţia în binele şi dragostea care o făptuim noi pentru alţii. Înţelegerea lui “vie”, ne poate dărui şi nouă înţelegerea faptului că pentru a fi vii locuitori ai Împărăţiei încă de aici, trebuie să fim vii şi prezenţi în lume prin tot ceea ce se poate face şi manifestă mai bun în afară, în Numele Lui, a Mântuitorului. 

Vie, în sensul prezenţei vieţii implinătoare de bine, face posibilă şi venirea împărăţiei lui Dumnezeu în noi şi pentru noi. Să luăm ca atare cele două sensuri nu este o greşeală, ci o binecuvântare, căci înţelesul devine mai deplin şi mai adânc duhovniceşte. 

“Vie împărăţia Ta” (în timp) poate fi legat de cuvântul fac posibilă existenţa împărăţiei Tale, prin primirea şi făptuirea cuvântului Tău (acum, în faptă mărturisitoare şi pilduitoare). Deci, iată că noi putem fi părtaşi şi constructori activi ai împărăţiei cereşti (prin chemarea ei), dacă acceptăm ca împlinirea cuvântului să devină faptă, iar fapta să devină o manifestarea dumnezeiască în noi şi în afara noastră pentru slujirea binelui şi a omului.
...
Ioan Vasilescu

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Relația dintre știință și religie

Poveste. Și asta va trece!

Viaţa, un adevărat laborator de situaţii în care te adaptezi