Pocainta vine treptat


Starea de pocăinţă şi mântuirea omului, în mod obişnuit nu vin deodată şi pentru totdeauna. Pocăinţa, starea de regret pentru ceea ce am făcut greşit vine treptat, fiind îmbogăţită şi întărită cu fiecare pas făcut în lacrimă.

Dacă azi regretăm un rău făcut ieri şi mâine îl facem iar, starea noastră de pocăinţă care credem că o avem, mai este ea autentică, stabilă şi permanentă? Nu!

Iată că pocăinţă, starea de regret pentru răul săvârşit în timp, în loc, faţă de sine, faţă de altul şi faţă de Dumnezeu, nu e înrădăcinată în statornicie, căci însuşi omul nu e statornic în bine.

A ajunge la starea înaltă de regret, înseamnă a învaţa să mergi în timp cu multă tărie şi cu multă credinţă în iertarea care o dă Dumnezeu, căci pe parcursul drumului de credincios, puţine sunt suişurile duhovniceşti care ne apropie de cer şi mai multe sunt coborâşurile spre negura greşelii.

Pocăinţă se atinge prin multă muncă şi luptă cu sine, şi aceasta vine doar în timp şi cu multă răbdare. Căci lupta cu noi e cea mai anevoioasă şi dureroasă muncă pe care o poate face un credincios. A crede că poate fi atinsă pocăinţa dintr-o dată, e din start o naivitate şi o greşeală.

La fel şi cu mântuirea. Vine, însă condiţionată de alegerea omului în timpul vieţii. Condiţionată de partea cui se alfă: de partea luminii sau de partea întunericului. Iar aceasta nu o primim prin voia şi puterea noastră, ci o primim în dar de la Dumnezeu, nu pentru meritul nostru, ci în virtutea puterii Celui ce are puterea în Sine de a o da cui voieşte şi când voieşte.

Pocăinţa şi mântuirea se află într-un raport reciproc de condiţionare. Mântuirea nu poate fi fără pocăinţă şi doar pocăinţa împletită cu faptă bună duce spre mântuire, prin credinţa în Iisus Hristos Mântuitorul lumii.

În mod excepţional, pocăinţa şi mântuirea pot veni într-o clipă, şi martor îl avem pe tălharul de pe cruce care s-a smerit şi pocăit în faţa Domnului Iisus Hristos. Însă a aştepta ultimul ceas al vieţii, implică un risc major, prin faptul că sfârşitul vieţii noi nu ştim când vine.
...
Ioan Vasilescu

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Relația dintre știință și religie

Poveste. Și asta va trece!

Ciocnirea lumilor...