Dumnezeu între ziduri...


Ce este Dumnezeu, un simplu om sau un animal pentru a fi ţinut între ziduri închis? Este oare prizonierul gândurilor şi părerilor noastre? 

O, cu multă convingere nu! Dumnezeu nu poate fi închis şi constrâns în manifestare şi mişcare, în zidul de piatră al unei biserici sau unui loc ales de om. 

El are întreaga putere de manifestare şi mişcarea Îi aparţine întru totul, în orice timp, în orice loc, şi se împartăşeşte oricui voieşte fără bariere, în afara zidurilor.

Dacă Dumnezeu ar fi ţinut să fie “legat”, azi Templul din Ierusalim ar fi apreciat pentru marea să splendoare. Şi totuşi, nu a ţinut la lucrul material, ci a trecut cu vederea ceea ce este trecător, pentru că de la noi, dincolo de zid, vrea mişcarea cugetului şi a duhului către El, în ascultare şi împlinirea cuvântului Său. 

El poate renunţa oricând la ceea ce este făcut de mâna omului, căci tronul Său nu e cel închipuit de om, ci cel ştiut de El. El ne vrea mai mult prezenţi în Sine, cu toată dăruirea fiinţei noastre, spre a-L iubi şi a ne iubi între noi, spre a crede cuvântul Său şi a-l împlini. 

Zidul de piatră nu este rău, căci adună oameni spre comuniune, dar în el nu stă totul. A venit vremea să se zidească şi să se întărească alt zid. Zidul faptelor, întemeiat pe credinţă. Căci faptele mele sunt rodul credinţei, iar rodul acesta arată mărirea sau micimea iubirii mele pentru Dumnezeu. După acestea pot fi cunoscut dacă fac voia Sa!

Dacă este să-L “închidem” pe Dumnezeu, atunci inima şi cugetul sunt locurile potrivite pentru El, căci acestea le doreşte de la noi, mai mult decât orice putem închipui noi.
...
Ioan Vasilescu

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cele mai obișnuite tehnici de manipulare folosite de specialiști sau nu, ieri și azi

Testul de personalitate JUNG. Află cele 16 tipologii de personalitate.

Relația dintre știință și religie

Resursele umane azi! Ce trebuie să facă un manager de RU, în afară de recrutării?

Poveste. Și asta va trece!